روز شمار ۱۸ تیر، حماسه دوباره جنبش دانشجویی ایران Print
در این برنامه می شنوید:

۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ و دهمین سالگرد آن یعنی ۱۳۸۸ روزهایی فراموش نشدنی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران به شمار می رود. در این برنامه، در سه بخش تاریخچه، مصاحبه و ذکر خاطره نگاهی داریم به چگونگی این رویداد و پیامدهای فوری و دیر رس آن. مصاحبه های ما با رفیق جواد ریاحی، رفیق آرش رایجی، بهروز جاوید طهرانی و یک دانشجوی سابق دانشگاه تهران انجام شده است. پایان بخش این برنامه شعری از آرزو (ترنج) است.

 ارسال به فیس بووک