8 مارس خجسته و پیروز باد! Print
در این برنامه می شنوید:
گزارشی از شرایط وخیم زندانیان زن در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی که با تبعیض جنسیتی، دوران اسارت خود را دوچندان سخت تر می گذرانند
ترانه "زنان هم سرود" - ماندانا    
 
 
 

ارسال به فیس بووک