پیش به سوی 16 آذر Print
در این برنامه می شنوید:
1- ترانه - سرود "یک جهان فریاد" - کارگاه هنر ایران
2- برگی از تاریخ
3-ترانه - سرود "حرکت" - داریوش
4- مصاحبه با هاجر، دانشجوی ایرانی در آمریکا
5- سروده "رویش ناگزیر" - شهریار دادور
6- مصاحبه با دانشجو و هنرمند متعهد، بهفر بهادران
7- قطعه ای از آلبوم Exordium، جدیدترین اثر بهفر بهادران
8- وعده ما، 16 آذر
 
 
 

ارسال به فیس بووک