سال نو پیروز باد! Print
در این برنامه می شنوید:

برنامه ویژه رادیو پیشگام به مناسبت آغاز سال نو.

در این برنامه ابتدا پیام نوروزی رفیق مهدی سامع، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را می شنوید. سپس اجرای تازه ای از سرود بهاران خجسته باد، اثری از کارگاه هنر ایران، با صدای آرزو و فریدون پخش خواهد شد. در ادامه جُنگ بهاری خواهیم داشت که با ترانه های متنوعی از هنرمندان گوناگون کشورمان آذین یافته است. شما را به فصل نو و به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.

پوستر برنامه را رفیق فرنگیس یایقره تهیه کرده است. 

 ارسال به فیس بووک