چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد Print
در این برنامه می شنوید:

ابتدا با کلام آغازین رفیق لیلا جدیدی که در مراسم چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ایراد شده را خواهیم شنید و سپس سرود "آفتابکاران جنگل" که توسط گروه کُر "فرهنگ" اجرا شده پخش خواهد شد. پس از آن گفتگویی خواهیم داشت با رفیق فرنگیس بایقره از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. بخش بعدی برنامه به دوبیتی هایی با صدای رفیق شهید ابوالفضل قِزل اَیاق اختصاص گرفته و آنگاه پیام کوتاه شماری از رفقا و دوستداران سازمان در ایران را می شنوید. آخرین بخش برنامه ما سروده ای از رفیق فرنگیس با موسیقی همراه رفیق فریدون رمضانی است.
 ارسال به فیس بووک