صدای زندانیان سیاسی باشیم: سعید شیرزاد Print
در این برنامه می شنوید:
در برنامه امروز توجه شما را به گزارشی در حمایت از زندانیان سیاسی جلب می کنیم. این ویژه برنامه به زندانی سیاسی، سعید شیرزاد اختصاص دارد. دو گزارش پیرامون آزار زندانیان از طریق انتقال آنها به بندهای مجرمان خطرناک و نیز وضعیت زندان گوهر دشت (رجایی شهر) بخشهای دیگر این برنامه را تشکیل می دهند. همچنین ترانه "یه روز اما" به یاد ستار بهشتی و اجرای زنده ترانه "لالایی" با صدای داریوش که آن را به سعید شیرزاد و  ضیا نبوی تقدیم  کرده است.   

 ارسال به فیس بووک