گردهمایی در پاریس - چند گفتگو Print
در این برنامه می شنوید:
1- گفتگو با رضا اولیا، هنرمند مجسمه ساز و عضو شورای ملی مقاومت ایران
2- گفتگو با چند تن از هموطنان شرکت کننده در گردهمایی
 
 
 
 

ارسال به فیس بووک