زلزله آذربایجان و دستگیری امدادگران Print
در این برنامه می شنوید:
 
 گفتگو با یک فعال دانشجویی چپ در ایران پیرامون وضعیت عده ای از جوانانی که بطور داوطلبانه برای امداد رسانی به هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی  راهی این منطقه شدند و توسط نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم بازداشت شدند
 
 
 

ارسال به فیس بووک