مصاحبه تحلیلی با رفیق مهدی سامع در باره خیزش مردم ایران Print
در این برنامه می شنوید:

رفیق مهدی سامع می گوید: "تمام پاسخهای ما به سووالهایی که در مورد جنبش مطرح می شود باید از نظر سیاسی مسیر اصلی جنبش را حفاظت کند. این مسیر ضدولایت وفقیه، ضد دیکتاتوری و برای دموکراسی و حاکمیت عرفی است."

او تاکید دارد: "وظیفه نیروهایی که در بطن قیام هستند سازماندهی، سازماندهی و باز هم سازماندهی است."

سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن اشاره به لزوم همبستگی ایرانیان خارج از کشور با جنبش داخل ابراز می دارد: "باید از دولتهایی که در ایران نقش دارند و همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شود که بی درنگ روابط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق شهروندان ایران مشروط کنند."

رفیق سامع می افزاید: "تظاهراتی که هیچ خواسته ای نداشته باشد و تنها به طرح عام مساله سرکوب اکتفا کند، کافی نیست. ما برای کمک به قیام مردم ایران باید از این کشورها و نهادها به طور مشخص بخواهیم که دستشان را  به خون مردم ایران آلوده نکنند."   

 
بخش نخست:
 
 

 

بخش دوم:
 
 

ارسال به فیس بووک