صدای زندانیان سیاسی باشیم: محمد نظری Print
در این برنامه می شنوید:
در برنامه امروز توجه شما را به گزارشی در حمایت از زندانیان سیاسی جلب می کنیم. این ویژه برنامه به زندانی سیاسی، محمد نظری، که بیش از 80 روز در اعتصاب غذا بسر برده، اختصاص گرفته است.

 

 ارسال به فیس بووک