۱۶ آذر؛ تاریخ زنده مقاومت Print
در این برنامه می شنوید:
- سرود :من و تو"، کارگاه هنر ایران، بر اساس سروده ای از حمید مصدق
- نگاهی فشرده به تاریخچه ۱۶ آذر
- سرود ۱۶ آذر
- دانشگاه در عصر جمهوری اسلامی 
   
 


 ارسال به فیس بووک