سالگشت حماسه سیاهکل گرامی باد! Print
در این برنامه می شنوید
1- سروده "کاشفان فروتن شوکران" - احمد شاملو 
2- سرود "آفتابکاران جنگل" - کارگاه هنر ایران 
3- مصاحبه با رفیق زینت میرهاشمی پیرامون همایش بزرگداشت سیاهکل در آمستردام - هلند 
4- سرود "فدایی" با صدای رفیق حمید اشرف  
5- یک سند تاریخی؛ بخشهایی از بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت سومین سالگرد حماسه سیاهکل (1353) 
6- سروده "در سبزهای سبز" - خسرو گلسرخی 
7- خاطره ای پیرامون رفیق اسماعیل معینی عراقی  
8 - سرود "خون ارغوانها"  
 

ارسال به فیس بووک