گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۷ مرداد Print
سرفصلها:

ـ کادر درمانی بدون دفاع در مقابل کرونا

ـ روحانی کدام مشکل را حل کرده است؟

ـ محرم و دکان چند نبش آخوندها

ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک