فقر در جمهوری اسلامی - کارگران Print
در این این برنامه می شنوید: 
1- اعلام برنامه 2- کار ومعیشت شاخص توسعه اجتماعی 3- شرایطی که کارگران در آن به سر می برند 4- همراه شو عزیز - محسن نامجو 5- مصاحبه با امیر سعادتی 6- شای و آن - ایرج رحمانپور 7- نامه کارگران نیشکر هفت تپه به مجامع بین المللی 8- چرخ گردون - شکیلا 9- مصاحبه با رفیق زینت میرهاشمی 
 
 
 

ارسال به فیس بووک