گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۸ آبان Print
سرفصلها:

ـ لاف زدن و گزافه گویی ولی فقیه
ـ الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا خود تحریمی
ـ اعتراف چند باره ظریف به نقش اصلی خامنه ای در سیاست خارجی
ـ چهارمین دور اعتصاب کامیونداران
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک